MIGRANT DOCUMENTS

Tina Enghoff

Datum: 22/11-13 till 15/12-13

Vernissage: 22/11-13 - Samma kväll dubbel-boksläpp

MIGRANT DOCUMENTS – fotografi och video

Tina Enghoffs omfattande fotoprojekt Migrant documents, foto, video, ljud, vykort, bygger på ett nära samarbete med papperslösa och vårdkliniker i Köpenhamn som bryter mot det danska förbudet att behandla papperslösa.

De olika delarna i projektet belyser inte bara de så kallade illegalas situation utan också Köpenhamn och Danmarks självbilder och fasader, som när de papperslösa försetts med egna kameror och vi omfattas av deras blick på det lilla dejliga landet i Norra Europa med grönskande parker och sagoslott.

För två år sedan ställde Tina Enghoff ut Seven Years på Kulturhuset, om papperslösa kvinnor i destruktiva förhållanden med danska män, där kvinnorna låsts in och frihetsberövats i dubbel bemärkelse, i väntan på uppehållstillstånd.

Tina Enghoffs fotoprojekt har alltid sin utgångspunkt i det oinskränkta människovärdets principer samtidigt som bildens egna villkor förmedlar tillstånd och utsatthet med den avbildades aktiva medskapande som en förutsättning.

Nedan följer några utdrag ur de båda böckerna som släpps på TEGEN2 efter ett nära samarbete och tidigare utställningar ur de båda projekten.

I Migrant documents skriver Louise Wolthers, Fil.dr. och forskare inom fälten konstfotografi, historia och teori på Hasselbladstiftelsen, Göteborg:

Det finns stora skillnader i graden av rörlighet över gränser. Rättsliga, byråkratiska gränslinjer, likaväl som fysiska gränser och kontroller på flygplatser och så vidare där skanning och profilering manifesterar begränsningarna i idealet om globaliseringens fria rörelser – och att detta begränsar sig till ett privilegierat fåtal. Paradoxalt nog tycks nationella gränser fått ökad betydelse. Både på invandrarkontoren och på flygplatser där myndigheterna låter de ‘rätta’, ekonomiskt attraktiva passagerarna passera genom systemet snabbt och lätt. Men det finns andra i transit som blir föremål för misstankar, om inte direkta trakasserier. Detta avspeglar det nyliberala, kapitalistiska övervakningssamhällets vanliga uppdelningar där rörlighet har ett pris.
Förhandlingarna som följer av att vara papperslös migrant i ett i övrigt minutiöst registrerat skandinaviskt land, är ämnet för Tina Enghoffs Migrant documents.

Killing Time, Kent Klichs drygt tioåriga projekt skildrar livsvillkoren i Gaza – ett civilsamhälle i konstant belägring. I förordet skriver Judith Butler, den amerikanska filosofen, queer-teoretikern och politiska aktivisten:

Som åskådare konfronteras vi med fragmenten av förlorat liv. Men samtidigt finns alla tecken på boende där, sprängda i fragment, öppnade mot himlen, blekta och tömda. Hur många år fick de som levde tillsammans i dessa strukturer ha tillsammans? Hur många årtionden och generationer sprängdes bort och fördrevs?
Om vi kan komma till insikt om vad det innebär att leva med det överhängande, säkra, men ändock oförutsebara utplånandet av någons dagliga liv, då har vi kanske börjat förstå de rums- och tidsmässiga modaliteter med vilken terrorn administreras i Gaza.

Båda böckerna är utgivna på journal förlag

Utställningen är den sista i en serie på 6 utställningar som ingår i projektet Projektor som TEGEN2 fått stöd för från Kulturförvaltningen.

Galleri