LÄCKA

Ola Nilsson

Datum: 28/1-22 till 20/1-22

Vernissage: Fredagen 28 januari kl 17-20

Cold rolled steel sheet exposing/the Whale & Five beaters on steel sheet/Pulse

Ola Nilssons utställning Läcka består av två rumsliga ljudskulpturer som läcker ut från varsitt rum, så att ett tredje ljudlandskap uppstår. Den inre delen, ”en val” av kallvalsad stålplåt, sjunker och sjunger av rörelser, liksom på väg mot sin grav på sjöbotten, rörelser som fortplantas till ett plåthölje som fungerar som ett membran. Den andra utgår från en människas rytm och puls, framdunkad av fem spöklika trumsetpedaler mot lika många plåtar. Ett melankoliskt, automatiserat klockspel med en alldeles egen tideräkning. Plåtarna är lika stora men med olika godstjocklek vilket gör att varje plåt har en egen ton.
The Whale och Pulse skapar tillsammans ett både djuriskt, mänskligt och samtidigt ödsligt landskap, där någon eller något tycks ha övergivit scenen.

En läcka är något som inte borde finnas, men som möjliggör andra vägar. Läckan som olaglig informations-spridning, som ställer saker på ända. Ljud, vätskor, gaser och information som blandas på ett icke önskvärt sätt så att spelplanen förändras.

”Five beaters on steel sheet/Pulse” är framtaget 2019-21 i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolans avdelning för mekatronik, Stockholm.

Ola Nilsson är utbildad på Kungliga Konsthögskolan och Konstfack. Han arbetar idébaserat med skulpturala objekt, installationer, ljudkonst, ljudtextkonst, text och rörlig bild som visats på utställningar i Sverige och internationellt. Ofta inkluderar hans tekniska verk samarbeten med institutioner eller andra praktiker. Hans senaste separatutställningar var på Galleri 21 i Malmö och på Norrtälje konsthall. Han är medlem i Fylkingen, Stockholm där hans senaste framträdande var på den internationella konferensen Media Matter: Media-Archaeological Research and Artistic Practice.

https://ola-nilsson.se/

TEGEN2 följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer