Ylva Bentancor & Lena Flodman

installation/ljud & skulptur

Datum: 17/2-17 till 12/3-17

Vernissage: Fredag 17/2 kl 17-20

Utställningen Tittytainment bygger på två konstnärer från lite
olika världar, och ändå samma.
Ylva Bentancor konfronterades för första gången med ”Tittytainment”
i boken Globaliseringsfällan (Martin och Schumann, 1997). Begreppet
är en hopslagning av orden titty (bröst) och entertainment och
myntades av Zbigniew Brzezinski, National Security advisor åt USA:s
tidigare president Jimmy Carter, under det berömda State of the
World Forum år 1995. Det syftade i huvudsak på att sprida en mix av
“bedövande underhållning och tillräcklig näring” som kan “lugna den
frustrerade befolkningen i världen”, för en femtedel av världens
befolkning skulle vara nog för att upprätthålla världsekonomin menade
man. Problemet var bara hur man skulle hantera den resterande delen
av befolkningen för att undvika ett groende missnöje och uppror och
samtidigt stimulera till den konsumtion det marknadsekonomiska
systemet behöver. Organisatörerna av de tre minnesvärda dagarna
upplevde sig vara med och lägga grunden för en ny civilisation:
modellen för framtiden, i formeln 20/80.

Ylva Bentancor är ljudkonstnär, bosatt i Stockholm och på La Palma,
Kanarieöarna. Installationen Tittytainment premiärvisades på Galleri
Errant Bodies i Berlin 2015. Ylva Bentancor arbetar för närvarande
på en beställning från Documenta 14. Hon har utvecklats mer och mer
mot politisk ljudkonst, men använder musikens gestik och form för att
skapa känslor i ljudlandskapet.

Lena Flodman fiskar på sitt alldeles egna sätt i dessa vatten ända
sen hon började återanvända plastprylar, som leksaker och kitsch ur
det nerskräpade Medelhavet, uppsköljda på stränderna i Berlusconis
Tittytainmentland. Och åtskilliga ”flodmanska” hybrider och
mutationer, mellan popkonst och barock, och mellan barnkammarens
feberdrömmar och Freuds analysrum, har sen dess kläckts fram ur en
till synes outsinlig flod, däribland tre verk som finns med på den nu
pågående Vårsalongen.