THE END: foto – text – video

Carl Johan Erikson

Datum: 4/9-2015 till 27/9-2015

Vernissage: 4/9-2015 kl 17-20

Kallelser, extas och andliga dop, liksom Yttersta domen är alla religiösa begrepp som väcker till liv dramatiska scener som konsten genom tiderna målat upp. Det är också föreställningar frikyrkliga miljöer använder sig av i sina praktiker och artefakter, och som Carl Johan Erikson sedan lång tid tillbaka utforskat och på ett närmast arkeologiskt sätt, frilagt, som ett sätt att närma sig erfarenheter och miljöer från sin egen uppväxtmiljö.
Utställningen THE END kan ses som ett logiskt avslut på detta projekt, med dess föreställningar om den yttersta tiden och dess realpolitiska konsekvenser.

I kristna eskatologiska teorier finns olika tolkningar och idéer kring hur den yttersta tiden innan Messias återkomst ska gestaltas. När det gäller Uppryckandet, Antikrist, Armageddon, Tusenårsriket och den Slutliga domen kan ordningsföljden och när allt ska ske se lite annorlunda ut. En vanlig uppfattning är dock att vissa villkor måste vara uppfyllda innan Messias kan återkomma till jorden. Bland annat måste alla judar återvända till Israel och Israel bör återerövra de landområden som Abraham fick av Gud. Det är en anledning till att vissa kristna, speciellt i USA, är motståndare till en tvåstatslösning i Israel-Palestinakonflikten och aktivt motarbetar fredsprocessen. För att på så sätt påskynda processen och Messias återkomst... .

THE END berör med andra ord en hel världsbild av föreställningar kring slutet och väcker också en hel del skräck och ångest inför den dag när Messias kommer tillbaka till jorden för att hämta hem de goda och rättrogna och därmed den högst reella skräcken för att bli lämnad kvar.

Eriksons andra bok på förlaget OEI Editör, Armageddon – THE END: a topographical survey (2013) som nominerades till Svenska Fotobokspriset 2014 är en utgångspunkt för utställningen.

Nedan följer en kort introduktion till bok och utställning:
Den fysiska utgångspunkten är Jezreeldalen i norra Israel och Palestina som anses vara Armageddon (Harmageddon) beskrivet i Uppenbarelse¬boken 16:12 – 16, platsen där Antikrist ska samla sina trupper inför den slutliga striden mellan det onda och det goda. Dalen har ett strategiskt läge i regionen och mer än trettio blodiga historiska slag har utkämpats där de senaste fyratusen åren. Egyptier, greker, muslimer, korsfarare, mongoler, britter, tyskar, araber och israeliter har krigat och dött där. Idag domineras den bördiga dalen av ett effektivt jordbruk med avancerat bevattningssys¬tem. Platsen är även känd för sitt rika fågelliv. Bokens mentala utgångspunkt är de ångestladdade bilder och scenarier som på ett livfullt sätt beskrevs för Erikson under hans frikyrkliga upp¬växt. Det handlade om både hopp och rädsla när det förkunnades om Den yttersta tiden, Domedagen, Armageddon, Antikrist och Slutet, som kan komma när som helst.

Erikson har besökt Armageddon vid olika tillfällen de senaste åren. Under dessa återkommande besök har han närmat sig platsens topologi och stuktur, men också sina egna förställningar om att allt ska ta slut.

Mer info finns även på: www.carljohanerikson.se

Galleri