Screenings

Boaz Arad

Datum: 23/1-09 till 8/2-09

Vernissage: fredagen 23/1-09 kl. 17-20

Boaz Arad är en israelisk konstnär som i sina videofilmer intervenerar i en speciell israelisk kontext, med bland annat utgångspunkten förlagd i bilden av den absoluta ondskan. Tegen 2 visar ett flertal av Arads videofilmer på detta tema.

Med utgångspunkt från en nationalistisk kultur som enligt historikern Moshe Zimmerman gör: ”att både förintelsen och antisemitismen blir instrument i den israeliska statens politiska intressen”. Genom att använda sig av: ”framställningar av det nazistiska folkmordet för att bekräfta det officiella minnet: framställningar som begränsas till skildringar av ett ögonblick där man fallit offer för absolut ondska, i en mytskapande och stärkande berättande rörelse från diaspora till nation, maktlöshet till makt”. (Gene Ray: Terror and the sublime in art critical theory).

I andra videoverk är konstnären själv den makt- och hjälplösa – en kopia av sig själv som lealös bäbis, som han själv vyssjar, föder och famnar.

Boaz Arad: Selected Solo Exhibitions

2008 - OI VA'AVOI, Rosenfeld Gallery, Tel Aviv
2007 - "Boaz Arad: VoozVooz,"Center for Contemporary Art, Tel Aviv

Selected group exhibitions

2008 - ART OF THE STATE, Contemporary Photography and Video Art
from Israel, The Jewish Historical Museum, Amsterdam
2007 - "Food for Thought: A Video Art Sampler," The Jewish Museum, New York
- "Surrealism and Beyond," The Israel Museum, Jerusalem
- "This is Not Israeli Art," Tmuna Theater, Tel Aviv
- "Dateline Israel: New Photography and Video Art," The Jewish Museum, New York
- "Temporally," The Israeli Center for Digital Art, Holon
(curator: Hadas Maor; cat.)
2004 - Vienna Jewish Film Week, The Jewish Museum, Vienna
2002 - "Mirroring Evil: Nazi Imagery / Recent Art," The Jewish Museum,
New York

Collections

The Jewish Museum, New York
The Israel Museum, Jerusalem
Haifa Museum of Art