Pro Longing: Made in China

Gunilla Sköld Feiler & Lars Fredriksson

Datum: 9/11-06 till 30/11-06

Ljudet utgjordes av parningssång från 108 på plats utplacerade kinesiska syrshannar som Lars Fredriksson fört hit från Kina. Titeln, en ordlek ur ”prolonging” syftade på den gamla traditionen att odla syrsor för att förlänga hösten. ”För längtan” kan även tolkas som ett uttryck för den moderna människans otålighet och borttappade förmåga att längta, när ”allt” kan tillfredsställas genast. Pro Longing: Made in China var en unik ljudinstallation, baserad på Lasse Fredrikssons djupa kunskap om syrsor och deras sång; var i rummet de olika syrs-arterna var utplacerade och hur våra rörelser och vibrationer påverkade deras spelande. Installationen speglade, genom mötet mellan ljudet och den visuella gestaltningen, spänningar mellan natur och kultur, njutning och begär, exploatering och konsumtion, och om längtan och avstånd i den globala ekonomins hejdlöst höga varvtal. Och hur detta påverkar livsbetingelserna ner till minsta kryp. “ 'Pro Longing: Made in China', en installation där fabriksbilder och drygt etthundra syrshannar tillsammans blir civilisationskritiska. Gunilla Sköld Feiler och Lars Fredriksson har samarbetat i detta projekt vars stora sammanhang blir tydliga för besökaren: den kinesiska textilindustrin kopplas samman med syrsans sång och blir en fet smäll, inlindad i skönhet. Vi kommer inte undan.” Ulrika Stahre, Aftonbladet 2007-11-23 Hur man förklarar växthuseffekten för syrsor och människor Jin Xingbao, miljöaktivist och chef vid Shanghais Vetenskap och Natur Museum säger i en intervju, att om vi inte skyndar oss att uppmärksamma insekterna och de andra små organismerna i naturen så är det snart för sent! I en rasande takt försvinner de naturliga habitaten för tusentals arter av insekter och det mest märkbara är att fält efter fält, berg efter berg alltmer, tystnar tyngda av bekämpningsmedel, gifter och utsläpp från industrier och ökande förbränning av fossila bränslen genom växande person och godstrafik. Kina har redan gått högt upp på listan av nationer som ökar den globala uppvärmningen, och dalgång efter dalgång utryms på sina ursprungliga innevånare när motorvägarna byggs och Kinas lavinartat växande vägnät genomborrar landets natur. Spelande rätvingar som syrsor, gräshoppor, och vårtbitare, liksom även cikador är de som gör att man märker detta fortast. När de slutar spela blir det tyst... Öronbedövande tyst! Alla syrsor som spelar här, hålles gisslan för att hjälpa dagens människa att återerövra viljan att ta ansvar för naturen och bromsa den kortsiktiga profithunger som berövar oss framtiden! Kina i sin förtvivlade kamp att komma i fatt resten av den förorenande västvärlden låter sitt utvecklingsmirakel och ekonomiska under ligga som en kvävande film över syrsornas landskap. Vi ligger redan århundradet före och våra tunga blytäcken har redan lämnat enorma arealer obrukbara och förgiftade! Det är dags att lyssna på syrsorna och låta deras lugnande spel, inte söva oss, eller vagga oss till ro, utan väcka oss och låta oss förstå vad vi håller på att förlora! Lars Fredriksson, Rinkeby 8 November 2006