Ousia

Gunilla Sköld Feiler

Datum: 7/12-06 till 21/1-07

”Schvirat hakelim” (bristningen), då ett överskott av stränghet fick kärilen att brista, och allt ljus spriddes ut över världen, ner i minsta håla och skrymsle.

Kommentar: “Stockholms konstrum bildar en skog av sidoplatser, gläntor och mörkrum. Med ett par kliv går man ut ur konsumismens sken och in i kulturens blandljus. På projektplatsen Tegen 2 stiger jag rakt ut på ett mörkt golvhav av ljusskärvor. Snart upptäcker jag att spillrorna utgör delar av skedformade handspeglar varsamt gjorda i fosforescerat vax.
På väggen har deltagare antecknat förslag på platser där ljuset förskingrats - Bagdad och Östra real, Hemma och Aram samt Sven Littorins mörka inre. Mot himmelsblått. I Gunilla Sköld Feilers rum hämtas det brustna ljuset”.

Jessica Kempe, DN 2006-12-16