HEM - interaktiva dialoger om makt

Martin Etherton Friberg

Datum: 20/3-09 till 5/4-09

Vernissage: 20/3 kl. 17-20

Tapeten är en identitetsskapande markör lika mycket som valet av kläder. Framför dem utspelas våra privatliv. Framför dem upprepar vi våra mönster eller bryter dem, antingen vi medvetet bryter eller tappar kontrollen. I utställningen får vi prova på olika positioner i dessa krypande obehagliga vardagsdialoger som utspelar sig mellan hemmets fyra väggar, där undertexten lägger sig som ytterligare ett raster på tapeten.

”Interaktivitet handlar om att släppa kontrollen över vad som sker i utställnings-rummet, låta publiken forma sin del av gestaltningen”
Martin Etherton Friberg

Martin Etherton Friberg har tillsammans med Ulrica Stjernqvist tidigare gjort två utställningar om vardagsrelationer i en hbt-kontext (Norrköpings Stadsmuseum). Nu utvidgar de begreppen till maktrelaterade positioneringar, både inom samkönade som hbt förhållanden, där över- och underordning samt skräcken för att förlora sin ställning ligger till grund för utforskandet.
Medproducenter: Ulrica Stjernqvist, Hannah Gruffman, Lars Jonsson