Förhållanden

FA+ (Gustavo Aguerre & Ingrid Falk Bigert & Bergström Nils Claesson & Dmitri Plax Leif Elggren & Kent Tankred Dror Feiler & Gunilla Sköld Feiler SIMKA (Simon Häggblom & Karin Lind) Cecilia Parsberg & Ana Valdes

Datum: 28/9-07 till 18/10-07

Allt, från samarbete till sammanbrott bygger på förhållanden, och angelägen konst förhåller sig alltid. Utställningen “Förhållanden” skulle också ha kunnat heta: ”Konstnärspar kring sekelskiftet 2000”, med en liten vink till Nationalmuseum som 2005 visade konstnärspar, verksamma kring sekelskiftet 1900. Då var ett konstnärspar ett gift sammanboende par, med uppdelade, könsspecifika roller, det var i alla fall så dåtiden förhöll sig till parets verksamhet. I dag är variablerna så många fler.

Kommentar: ”Utställningen är förvånadsvärt omfattande, med tanke på det begränsade utrymmet. Men då innefattas också toaletten i den aktiva exponeringsytan. Känslan av lekfull experimentutställning, med politiskt subversiva och framför allt humanistiskt färgade intentioner är också påtaglig.
Det skall bli intressant att följa utvecklingen av Tegen 2. Projektet är ambitiöst, med starka idéella drag - något som den svenska konstscenen knappast är bortskämd med.”

Leif Mattsson, www.omkonst.com 2006-10-02

”Med mig därifrån bär jag framför allt duon Cecilia Parsbergs och Ana Valdes effektiva studie av umbäranden som politisk fånge i juntatidens Uruguay.”

Sofie Allgårdh, SvD 2006-09-29