Det som förflyter medan man gör eller inte gör något

Dror Feiler

Datum: 25/1-08 till 11/2-08

Dror Feilers projekt tar upp ansvar och val och gör nedslag med
utgångspunkt från olika konkreta platsers extrema betingelser,
t.ex. i Colombias djungler eller Palestinas flyktingläger.
Hur är det förflutna närvarande? Representerat?
Hur är framtiden närvarande? Representerad?
Hur är nuet närvarande? Representerat?