Colored Areas

David Reeb

Datum: 27/5-08 till 27/5-08

På TEGEN 2 visades för första gången i Sverige den israeliske konstnären David Reeb. Han representerade Israel i bl.a Documenta X 1997. David Reeb har rönt stor uppmärksamhet med sina naket redovisande israelisk-palestinska landskap, som på ett problematiserande sätt förhåller sig till den Israeliska landskapstraditionen. I andra bildserier har han målat av tidningssidor, i gråskalor och svartvitt, och utforskat paradoxala innebörder i reklambilder och varumärken.

I utställningen visades seriegrafier från 80- och 90- talet och fram till idag. Ett slags dagboksblad/vittnesbörder ur israelisk vardag och media, med en registrerande närvaro av regionens motsättningar och konflikter. Där nyhetsbildernas flimrande flöde fixerats, och i dag 10-20 år senare påminner oss om regionens fortsatta spänningsfält och problematik. Men med den lilla tidsförskjutningens smått spöklika tillägg, som kastar ett ljus på den fortsatta händelseutvecklingen. då bilder på den mördade premiärminister Rabin tillsammans med Arafat i dag är historia. En påminnelse om den avstannade fredsprocessen som inte lyckats ta länderna närmare en fredlig lösning, nu 10-20 år senare och mot vilket David Reebs senaste bilder och det alldeles färska videoverket ”Video passages” står i relief. ”Video passages” har filmats under demonstrationer mot muren, varje fredag de senaste två åren i den Palestinska byn Billin.

Galleri