Huden skalas bort..som papper

Ida Thunström

Datum: 18/11-16 till 11/12-16

Vernissage: 18 november kl 17-20

Ida Thunströms nya verk utgår från hudens psykiska betydelse, som en tunn och bräcklig gräns mellan identiteten och världen utanför – en minneskarta, där tiden och historien lämnar sina avtryck och spår, i lager på lager, där också det gemensamma: det skakiga nuet, och alla lagren bakåt framträder, i håligheter, revor, och sprickor.
Ett sårigt blottande som kanske handlar om att besvärja rädslan inför att förlora kontrollen över gränserna: jagets, identitetens, ordningens – likväl nationens gränser. En kollektiv erfarenhet djupt grundad i det mänskliga psyket.