Homing and Migrating

Anna Laine

Datum: 29/8-14 till 21/9-14

Vernissage: 29 augusti kl 17-20

Hemmagörande och migrering – en utställning om hur vi gör oss hemmastadda på de platser vi befinner oss, oavsett om vi är födda där eller har anlänt genom migration. Den lyfter fram att hemmagörande alltid innefattar förändring, migrering.

”Känslan av att vara hemma är inte ett givet tillstånd. Om vi vill nå dit krävs ett ständigt görande och undersökande i förhållande till omgivningen och dess förändringar.” skriver Anna Laine i sin presentationstext.

Utställningen består dels av ett videoverk som vuxit fram i samarbete mellan Anna Laine och konstnärer i Belfast och London som har en bakgrund i de tamilska samhällena på Sri Lanka, och realiserar hemmagörande genom sin konstnärliga verksamhet. Och dels av presentationer av kolam, en tamilsk form av hemmagörande där kvinnor tecknar symmetriska bilder framför ingången till sina hem.

Det textila kolamverket i utställningen, länkar också kolam till aspekter av hemmagörande och migrering i Laines egen familjehistoria genom en inkorporering av finska spetsar. Det förkroppsligar en dialog i tid och rum mellan konsekvenser av inbördeskriget i Sri Lanka och andra världskriget i Europa då flyktingar som inte kom längre bort ifrån än andra sidan Östersjön uppfattades som främmande.

Utställningen omfattar en tioårig forskningsperiod där deltagande i människors vardag varit en viktig del av processen. Forskningsprojektet har finansierats av Vetenskapsrådet och med stöd från Goldsmiths, University of London.

Anna Laine forskar i antropologi och konst vid Stockholms universitet, och i samarbete med Etnografiska museet. Hon är utbildad i fotografi och konst och erhöll sin doktorsexamen i socialantropologi vid Göteborgs universitet. Laine är del av en internationell inriktning som undersöker hur akademiska och konstnärliga verksamheter kan kombineras under olika faser av forskningsprocessen. Den prövar hur kunskap kan frammanas och överföras genom interaktiv erfarenhet snarare än representeras genom statiska förklaringar.

Galleri