Broar till andra platser

Trinidad Carrillo, Kent Klich

Datum: 9/5-2015 till 31/5-2015

Vernissage: Lördag 9/5 kl 17-20

Broar till andra platser bygger på ett släktskap mellan fotograferna och konstnärerna, Trinidad Carrillo och Kent Klich som med den här utställningen slår en bro till människorna i det av blockaden isolerade Gaza. Utställningen har också beröringspunkter till TEGEN2:s Seven Sleepers på årets Supermarket, som dokumenterade sömnens och drömmarnas intima och sköra tillstånd.

Människors sömn hemsöks av drömmar, med önskningar och farhågor, smärta och hopp, och också när vi inte sover, svävar vi mellan olika tillstånd och grader av farhågor och förväntan. Som hos de hungerstrejkande asylsökande palestinier Trinidad Carrillo dokumenterat och nu ställer ut på TEGEN2, efter att tidigare ha ingått i utställningen Märk Linjen på Göteborgs Konsthall.

Den Köpenhamnbaserade svenska fotografen Kent Klich vars hemlösa sovare vi nyligen kunde se på Supermarket har länge dokumenterat Gaza och Palestina och flera gånger ställt ut på TEGEN2, med Boningar, Killing time och boken Gaza Photo Album som av Malena Rydell i DN beskrevs som ”ett lysande exempel på krigsfotografi efter vittnesfotografins död.” (http://www.dn.se/arkiv/kultur/visuella-dodsrunor-gazaoffrens-egna-bilder...).

Nu är vi väldigt glada över att kunna visa ett nytt videoverk av Kent Klich om ett ”växthus” i Gaza, som bygger på hans senaste besök där.

Ett Gaza som sedan vapenvilan i en alldeles färsk rapport beskrivs som att: ”våldet mot den civila befolkningen fortsatt. Vid fler än 400 tillfällen har Gaza beskjutits av Israel. Under samma tid har fyra raketer avfyrats från Gaza mot Israel. Rapporten understryker att utan ytterligare insatser och ett nytt förhållningssätt från omvärlden kommer våldet att ta överhanden igen. Istället för att anpassa sig till blockadens begränsningar och olagligheter, vilket nu sker, måste omvärlden insistera på ett slut på blockaden".

Dagen efter vernissagen, den 10/5 kommer Marianne av Göteborg, en trålare på 85 bruttoton att segla från Skandinavien till östra Medelhavet, där hon kommer att sammanstråla med andra fartyg ur Freedom Flotilla Coalition på sin färd mot Gaza för att vara en del av sommarens aktion för att bryta den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan.

Det är ingen tillfällighet att Ship to Gaza denna gång seglar en fiskebåt till Gaza. Blockaden mot den lilla kustremsan, som i sommar går in på sitt nionde år, berövar den belägrade palestinska befolkningen rörelsefrihet och handel med omvärlden, mediciner och livsmedelssäkerhet, utbildningsmöjligheter och framtidshopp. De palestinska fiskarna, som av de israeliska ockupationsmyndigheterna är förbjudna att gå utanför en zon på tre sjömil, utsätts dagligen för trakasserier, beskjuts och får sina båtar beslagtagna. Byggnadsmaterial för återuppbyggnad av det som Israel förstörde under attacken i juli-augusti kommer inte in. Världssamfundet har inte heller levt upp till sina åtaganden gentemot Gaza efter attacken.