BORDERLINE/ENTRY DENIED

Dror Feiler

Datum: 28/11-14 till 14/12-14

Vernissage: 28 november 7-20

Med Entry denied (Video, ljud och objekt) vill TEGEN2 fånga in ytterligare en aspekt av migrationskomplexet: Vad DU som hörande till den bästa av världar tar för givet av en rättighet, såsom fri rörlighet, och ett svenskt pass betraktas som den högst rankade öppnaren av dörrar. Men inte med stämpeln ”Entry denied” i passet. Då kan du plötsligt vara förhindrad att söka upp din ursprungsort: platserna, där dina tidiga och starkaste minnen: dofter, ljud och smaker ligger förankrade – allt det som vi med ett enda ord, i brist på bättre, kallar ”rötter”. Det som med andra ord kapas när du byter hemland, men som just därför blir så nödvändigt att återuppleva.

Och plötsligt står du där framför en mur, för att du försökt bryta blockader och murar (t.ex. blockaden mot Gaza). ”Ett pris” brukar man säga, som i brist på bättre ord, ”måste betalas”. Eftersom aktivism inte är någon lek, och inte heller konst, i alla fall inte bara. Det finns något mer. Kalla det risk, kalla det nödvändighet. Eller för att citera poeten Athena Farrokhzad: ”Om du inte darrar när du korsar en gräns är det ingen gräns du har passerat”.

Migration, omvända perspektiv och fysiska kroppar

Att migration och rörlighet över gränserna varierar stort för människor i världen har TEGEN2 tagit upp i ett flertal utställningar: Tina Enghoffs Migrant documents (2013) var ett fotobaserat samarbetsprojekt med papperslösa och sjukvårdskliniker i Danmark som bröt mot förbudet att ge papperslösa vård. I projektet gav de papperslösa oss, i sin tur, andra ögon och bilder av Danmark med ett eget vykortsprojekt, samtidigt som motbilderna av vårt grannland kastade ljus på vår egen självbild och just då som hetsigast, pågående migrationspolitik.

Under Migrant documents fortsatte TEGEN2 sitt samarbete med ”Papperslösa Stockholm” som redan intog Kulturhuset 2013, under Supermarket, mitt under de mest intensiva REVA-razziorna i Stockholms tunnelbanor, då en tillfällig ”fristad”, kontaktyta och samlingsplats upprättades i TEGEN2:s mässbås, där bl.a. kontakter mellan sjuka papperslösa och läkare förmedlades. En bräcklig frizon som också innehöll en performativ och interaktiv materialisering av ”det osynliga” illegala tillståndet.

Andra TEGEN2-projekt kring Migration var Grottan, Grottan, Grottan med konstnärskollektivet Chto Delat från Ryssland, där en video med flyktingar som illegalt flyttar in på ett holländskt konstmuseum och ställer till det för kuratorer och konsthallschefer ställde frågor om konst, gränser och frizoner: Hur skulle det se ut om vi kastade ut dem frågar sig ledningen nervöst? Låt de istället bli konst! De är ju romer, de kan säkert både sjunga och agera! Och det senaste, 10-åriga forskningsprojektet Homing and Migrating (2014) av Anna Laine.