Hearing aids

Sol Andersson, Meira Asher, Maria Horn, Ida Lundén, Lise-Lotte Norelius, Ann Rosén

Datum: 13/3-15 till 29/3-15

Vernissage: Fredag den 13 mars kl 17-20

Ordination: Ljud på flaska, ljud i lur, ljud som tänker. Vägran och motstånd. Det är ett vågspel. Och doseringarna är högst individuella.

Ett knippe ljud- och videoverk. I en curerad iscensättning av Dror Feiler & Gunilla Sköld Feiler.

Galleri