Händelser av svärta & ljus registrerade på papper mellan 1974 & 2014

Christer Bothén

Datum: 1/416 till 24/4-16

Vernissage: 1 apeil kl 17-20 - Under vernissagen: LP-box-release och kl 18.30 solo för kontrabasklarinett

Christer Bothén är ett närmast legendariskt namn i svensk musik, men som bildkonstnär är han mera okänd.
För första gången visar han nu ett urval arbeten från 1974 till 2014 – bilder bl.a. inspirerade av vistelser i New York, vilka refuserades under 70-talets politiserade linje som borgerlig drogkonst, men som idag känns märkligt nutida.
I utställningen visas också filmen Fierscribble som är baserad på en installation/performance från Fylkingen. Filmen gjordes tillsammans med den nyss bortgångna filmaren Lisa Hagstrand.
Det är i spåren av ett ständigt pågående gränsöverskridande arbete utställningen tagit form, i spänningen mellan två diametralt motsatta verksamheter.

”Skillnaden mellan musik och bild har med åren blivit mindre för mig, fastän de är diametralt motsatta uttrycksmedel. Det ena låter i tiden och det andra står still och håller käft. Det senare är en kvalitet hos bilden. Att den står still och håller käft. Du får gå dit själv, stå still, låta ögonen lyssna…” Christer Bothen