Konstnärslön nu!

Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Karin Hansson, Per Hasselberg, George Kentros m.fl

Datum: 28/9-18 till 21/10-18

Vernissage: 28 september kl. 17-20

Ska vi ägna vår tid åt att fylla i blanketter eller ska vi göra konst?


Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Karin Hansson, Per Hasselberg, George Kentros m.fl utreder hur konstnärslön ska kunna införas i praktiken i en utställning som till 37,5% antar formen av en kampanj och till 62,5% en konstnärlig undersökning, i samtal och bilder.
Konstnärers osäkra arbetsförhållanden är inte unika, hela samhället står inför stora utmaningar på grund av automatiseringar och klimatförändringar. En generell basinkomst för alla medborgare provas på flera håll i världen som ett sätt att möta dessa utmaningar. Vi föreslår därför att vi inför en ovillkorad konstnärslön som en pilotstudie för medborgarlön.

Under utställningensperioden inbjuder vi in till verkstad, samtal och utställning där Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Karin Hansson, Per Hasselberg, George Kentros, och Nils Claesson utvecklar frågan med hjälp av Maria Lilja, Daniela Auerbach, och Elisabeth Westerlund och med samtalspartners som Nike Markelius, Jonna Bornemark, Lennart Färnström, Carl Schlyter, Annika Lillemets, Lars Arrhenius, Erik Eriksson, Gunilla Sköld Feiler, Dror Feiler, Hans Jörgen Johansen, Magnus Jacobsson, m. fl.

På webbsidan www.konstnarslon.nu, startar vi redan nu och reder ut problemen och möjligheterna.

Ännu en utredning av konstnärers villkor har landat i att det behövs fler åtgärder för konstnärer (SOU 2018:23). Men istället för att ge konstnärer direkt stöd för att verka föreslås fler byråkratiska system för utbildning och digitalisering.
Svenska konstnärer är redan några av de mest utbildade och uppkopplade i hela världen. Vi behöver inte fler åtgärder för att bli anställningsbara eller bättre entreprenörer. Vi gör ett viktigt arbete som är centralt för samhällets långsiktiga överlevnad, och vad vi behöver är inte fler blanketter att fylla i, utan tid för att skapa.
Idag bygger konstnärspolitiken på idéen om konsten som en vara till försäljning på en marknad, och konstnärspolitiken som en länk till denna marknad. Det är nödvändigt att göra upp med denna förlegade industrikapitalistiska norm och gå in i framtiden med nya idéer och visioner.
Konsten är central för att vi ska förstå oss själva och varandra, vår historia och vår samtid.
En stark demokrati och en levande färgstarkt offentlig sfär är beroende av en mångfald av konstnärer som självständigt och på en trygg ekonomisk grund skapar konst som utmanar och vidgar det offentliga samtalet.
Därför är det dags att tänka om och riva ned onödiga byråkratier och istället placera pengarna där de ger mest utdelning. En ovillkorad basinkomst för konstnärer kommer (bland annat) att lösa de problem utredningen pekar ut då denna:
· Ökar konstnärernas sociala trygghet
· Minskar snedrekryteringen till konstnärliga professioner
· Förbättrar för äldre konstnärer som ofta har väldigt låga pensioner
· Stärker möjligheten för konstnärer att verka i hela landet
· Stärker globalt utbyte

Projektet är ett samarbete mellan de medverkande konstnärerna, Tegen2, Kungl. Konsthögskolans forskaravdelning samt Folkrörelsernas Konstfrämjande. För mer information kontakta info@konstnarslon.nu, eller läs vidare på www.konstnarslon.nu.