Berättelse i höga C - Måleri

Maria Johansson

Datum: 5/5-17 till 28/5-17

Vernissage: 5 maj kl 17-20

I Maria Johanssons senaste målningar är det som om vår emotionella samtid, med sitt högt uppskruvade tonläge tagit sig in. När fluorescerande färg lyfter över färgcirkelns "normala" valörer och kulörer, braskande opassande och lågt, som det oftast ansetts i konstsammanhang.

Utställningen består av tre delar:
Peace, love and understanding – ett bildflöde i mindre format, som vore det hämtat ur någon kollektiv bildbank, bekant och ändå främmande.

I have been to heaven and back and let me tell you it was wonderful . Titeln är en parafras av Louise Bourgeoise text "I have been to hell and back....".
Serien har inspirerats av en berättelse av en man som säger sig ha dött och sedan återvänt tillbaka till livet, och då vittnat om att färgerna i himlen var mycket mer intensiva än på jorden.
En annan drivkraft har varit att befinna sig på gränsen mellan abstrakt och föreställande måleri.

"Blow-ups". Detaljer av rum eller ritningar, där gränsen mellan abstrakt och föreställande löses upp genom kraftiga inzoomningar. Färgens glittriga yta skapar en känsla av glamour samtidigt som det förhöjer bildernas ”artificiella” karaktär.